RESTAURANT

PEG / SONDA İLE BESLENME

Bazı durumlarda oral yolla beslenme mümkün olmayabilir. Bakımevimizde PEG veya sonda ile beslenme, uzman kadromuz tarafından uygulanır.
Ağızdan yeterli besin alınamayan durumlarda endoskopi yoluyla karına yerleştirilen beslenme tüpüne verilen isimdir PEG. Ağızdan beslenmenin 28 günden fazla olamayacağı durumlarda PEG yöntemi uygulanır.
Yaşlımızın durumuna göre bazı durumalarda ise sonda ile beslenme uygulanabilir. Uzman personelimiz tarafından bu uygulamalar kolaylıkla yapılır.

Beslenme desteği özellikle, yaşlılarımızın, demans, alzheimer, inme vb. hastalığı olanlar için çok önemlidir. Bakımevimizde beslenme desteğine ve bu uygulamalar sırasında hijyene özen gösterilir. Günlük pansumanları aksatılmaz.Konu ile ilgili veya bakımevimizdeki diğer hizmetlerimiz için;

RESTAURANT / BESLENME

HASTA YATIŞ İŞLEMLERİ

Hasta yatış işlemlerinizin daha hızlı ilerlemesi için lütfen bizi bu numaradan arayın.

ADA 1: 0553 932 90 08